Aldolaz, glukozun enerjiye dönüşümünü sağlayan bir enzimdir. Vücudun her yerinde olabilir. Ancak esas olarak yüksek miktarlarda kas dokusunda bulunur. Hastada kas ya da karaciğer hasarı, hastalığı olduğunda kan dolaşımındaki seviyeleri yükselir. Eskiden iskelet kası ya da karaciğer hastalığına bağlı belli bazı hastalıkların teşhisi ve seyri için aldolaz kan testi istenirdi. Artık aldolaz testi yerine geniş ölçüde kas ya da karaciğer hastalığının daha belirgin özellikleri olan CK yani kreatin kinaz, ALT yani alanin aminotransferaz ve AST aspartat aminotransferaz benzeri enzim testleri kullanılıyor. Kas distrofisi ve az sayıda görülen iskelet kası bozuklukları olan hastaların hastalık takiplerinde aldolaz testi yine de bir miktar kullanılır.