İskelet kaslarında yüksek; karaciğer, kalp kası (mİyo-kart) ve alyuvarlarda daha düşük yoğunlukta bulunan enzim. İlerleyici distrofi gibi bazı hastalıklarda aldolaz değerleri çok yükselir. Miyokart enfarktüsü ve alyuvarların parçalandığı durumlarda da belirgin bir yükselme görülür. Aldolaz düzeyi kanda ölçülür. Ortalama değerler: 0,5-3 IU/It.