Alçılı sargılarla kemik ve eklemlerin bir bölümünün uzun süre hareketsiz tutulması.