Bir sözcüğün doğru söylenmesini gerçekleştirememe. Bu durum, duyusal konuşma kusurunda (sensoryel afazi) (bak. afazi) olduğu gibi beyindeki bir bozukluğa bağlı olarak değil, konuşmayı sağlayan organların (gırtlak, dil, ağız vb) ya da bu organlara giden çevrel sinir yollarının bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak sözcüğün bütünü, bir hecesi ya da bir sesi doğru bir biçimde söylenemez. Dislali olarak tanımlanması daha doğru olan alali işlevsel yeniden eğitimle düzeltilebilir.