Kanda bulunan ak hücreler. Bunlar alyuvar ve trombo-sitlerle birlikte kanın şekilli elemanlannı oluştururlar. Dolaşan kandaki akyuvar sayısı normal koşullarda mm3'te 6.000-9.000 arasıdır. Akyuvarlar yapı ve işlevleri birbirinden çok farklı olan değişik hücre tiplerini içerirler: granülositler (nötrofil, bazofil ve eozinofil granülositler), lenfositler, monosit-ler. Sağlıklı kişilerde bu hücreler sabit oranlarda bulunurlar. Bu oranlar lökösit formülü ile ifade edilirler. Patolojik durumlarda dolaşımdaki akyuvar sayısı belirgin ölçüde değişebilir ve sayılan tanı için yararlı bilgiler sağjar.