Kann bölgesinde birden ortaya çıkan bütün şiddetli belirtiler için kullanılan terim. Bu belirtiler arasında en belirgin olanı ağrıdır. Akut karın çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Karın bölgesindeki sistem ya da organlarla İlgili patolojik bir sürecin hızla gelişmesine bağlıdır. Bunlar arasında kann travmaları, akut peritonit, akut apandisit, değişik nedenlere bağlı bağırsak tıkanmaları, safrakesesi ve kistli yumurtalık gibi sağlam ya da hasta organların saplan üzerinde burulması (torsiyon), fallop tüplerinin yırtılması, mezenter atardamarının tıkanması, karın aortunda ya da bir aort dalında oluşan anevrizmanın yırtılması ve akut pankreatit sayılabilir.