Bir sinir hücresinin sitoplazmasının uzantısı. Uyarıyı hücrenin gövdesinden çevreye doğru taşır. Uyarı buradan bir başka nörona, kasa ya da salgıbezine geçer. Her sinir hücresinin tek bir aksonu vardır; sitoplaznıamn akson tepeciği denen bölgesinden çıkar; çapı sabit, uzunluğu İse değişkendir. Bazı sinir hücrelerinde birkaç santimetreye ulaşabilir. Telodendron denen ince dallanmalarla sonlamr. Aksonun sitoplazması ya da öbür adıyla aksoplazma, uzunluğu boyunca nörofibril, raikrotübül ve ender olarak mitokondri İçerir. Akson, aksolemnıa denen bir dış zarla sınırlıdır; merkez sinir sisteminde oligodendrositlerin sitoplazmalarmın, çevrel sinir sisteminde ise Schwann hücrelerinin sitoplazmalarmın yaptığı kıvnmlarla sarılmıştır. Çevrel sinirlerin miyelinli sinir liflerinde, Schwann hücreleri, aksonu sarmal bir biçimde çevreleyerek bir kılıf oluştururlar (miyelin kılıfı). Aksonların çevresinde Schwann hücrelerinden ve oligo- dendrositlerden oluşan kılıf sinir uyansımn lif dışına çıkmasını önleyerek, İletimi kolaylaştırır.