Normal bir insanda kendiliğinden oluşan otomatik hareketlerin (yüz ifadesindeki değişiklikler, konuşmaya eşlik eden jestler, mimikler, yürürken kollann hareketi, bazı içgüdüsel davranışlar) bir bütün olarak azalması ya da kaybı, Parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik hastalıklar ve taş-kınlık-durgunluk dönemlerinin birbirini izlediği katato-nik şizofreni gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda görülür.