Akciğerlerin hava içeriğinin azalması ya da kaybolması. DÖlütte doğal atelektazi vardır. Akciğer atelektazisi doğumsal ya da edinilmiş olabilir. Doğumsal atelektazi doğumdan sonraki ilk solunum hareketlerinin, akciğerlerin yetersiz genişlemesi nedeniyle yapılamamasıyla belirir. Özellikle erken doğanlarda görülür; bunun nedeni solunumu düzenleyen sinirsel merkezlerin yeterince gelişmemesi sonucunda solunum hareketlerinin güçsüz olmasıdır. Edinilmiş atelektazi ise daha önce sağlıklı olan akciğerlerde ortaya çıkar ve iki mekanizma ile gelişir; Bir bronşun, ya da bronş dalının tıkanması ya da dışardan uygulanan bir baskı sonucu akciğer içindeki havanın dışarıya çıkması akciğer dokusunun sönerek atelektazinin gelişmesine yol açar. Akciğer atelektazisi düzeltilebilir bir bozukluktur; atelektaziye yol açan engel kaldırıldığında akciğer doğal olarak yeniden hava İle dolar.