Alternatif isimleri

Sinirlilik

Agresyon nedir?

Engellenme ve baskı sonucu ortaya çıkan aşırı agresif olma ve/veya saldırgan davranma durumudur. İstediklerini yapamayan kişi ve grubun belirli bir hedef ulaşmak isterken baskı altına alındığı veya engellendiğinde ortaya çıkan durum olarak adlandırılır.

Agresyon nedenleri nelerdir?

Kişilerin istediklerine ulaşmak için çabalamasına karşılık engellenmesi ve bastırılması Agresyon’un başlıca sebebi olarak gösterilmektedir.

Agresyon öneriler nelerdir?

Stresli ve yoğun bir yaşam tarzının ortadan kaldırılması agresyonun çözümü için yeterlidir.