Kanda ve kemik iliğinde nötrofil (parçalı) akyuvarların iyice azaldığı ya da tümüyle yok olduğu ağır hastalık. Olguların büyük bölümü ilaçların zehirli etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Hastalığa yatkın kişilerde pirami-don ve türevleri, sara ilaçlan, sakinleştiriciler ve antibiyotikler gibi ilaçlar kemik iliğine zarar verir. Nötrofil akyuvarların temel işlevi vücudu enfeksiyonlara karşı korumaktır. Bu nedenle agranülositozlu hastada streptokok ve stafilokok gibi sık rastlanan mikroplar ağır enfeksiyonlara neden olabilir. Enfeksiyon en çok deride, akciğerlerde ve ağız boşluğu mukozasında gelişir. Ağız boşluğu mukozasında geniş ülserlere yol açan ağır bir anjin türü görülür.