Sözdizimi açısından doğru cümleler kurarak konuşpbîf-me yeteneğinin olmaması. Örneğin fiil mastar halinde kullanılır ya da sözcükler cümlede yanlış yerlere yerleştirilir.