Kan damarları duvarının dış katmanı. Esnek lifler açı-sından zengin bağdokudan oluşmuştur ve yakın anatomik yapıların ara bağdokusuna uzanır. Geniş çaplı damarların adventisyasında vasa vasorum denen ve damar duvannın kanlanmasını sağlayan küçük damarcıklar yer alır.