Alternatif isimleri

Dopamin; Adrenalin, Noradrenalin, Serbest İdrar Katekolaminleri

Adrenalin, nöradrenalin ve serbest idrar katekolaminleri testini neden yaptırmanız gerekir?

Adrenalin, nöradrenalin ve serbest idrar katekolaminleri testini feokromositoma ya da başka nöroendokrin tümör tanılarını koymak için yapılır. Ayrıca test sayesinde bu tanılara yardımcı olmak için katekolaminlere bakılır.

Adrenalin, nöradrenalin ve serbest idrar katekolaminleri testini ne zaman yaptırmanız gerekir?

Bu testi kalıcı ya da aralıklı yüksek kan basıncınız varsa bu da şiddetli baş ağrıları, kalp hızında artış ve terleme yapıyorsa, ayrıca artmış kateşolamin salımı belirtileriniz varsa yaptırmalısınız.

Adrenalin, nöradrenalin ve serbest idrar katekolaminleri testi için kullanılacak gerekli numune örneği nedir?

Bir kol damarından (veninden) alınacak kan numunesiyle ya da 24 saatlik idrar numunesiyle Adrenalin, nöradrenalin ve serbest idrar katekolaminleri testi yapılabilir.

Adrenalin, nöradrenalin ve serbest idrar katekolaminleri testi için herhangi bir hazırlık yapılması gerekli midir?

Adrenalin, nöradrenalin ve serbest idrar katekolaminleri testi gibi testleri bazı ilaçlar, besinler olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu yüzden doktorunuza testi yaptırmadan önce aldığınız ilaçlar konusunda bilgi vermelisiniz. Ayrıca numune toplamadan önce kaçınacağınız durumlar konusunda verilen talimatlara uyunuz.

Vücudumuzda feokromositomanın oluşmasını önlemenin bir yolu var mıdır?

Maalesef vücudumuzda feokromositomanın oluşmasını önlemenin bir yolu yoktur. Buna neden olan olumsuz faktörler saptanıp, ortadan kaldırılsa bile önlenemez. Ama olguların çoğunda tümör iyi huylu olduğundan bir kez çıkartıldığı zaman bir daha nüksetmeyecektir.

Test için gerçekten de 24 saat boyunca mı idrar toplanmalı?

Evet, test için 24 saat boyunca idrar toplamanız gerekir. Doğru sonuçlar için idrar numunelerinin tümüyle toplanması gerekir. Katekolaminler değişik zaman aralıklarında salındığından analize alınmamış bir numune en çok içeren numune olabilir bu yüzden 24 saat boyunca toplanması gerekir. 

Testi yaptırdığım zamanki psikolojik ve zihinsel durumum gerçekten test sonuçlarımı olumsuz yönde etkiler mi?

Katekolaminler strese cevaben böbrek üstü bezlerinden salgılandığından test sonuçları olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Eğer kaygılı, korkmuş ya da üzüntülü iseniz katekolamin sonuçlarınız artabilir.