ADP kısaltması ile gösterilen nükleotit. İki fosfat grubuna bağlı 5 karbon atomlu bir şeker molekülüyle (riboz) birleşmiş bir adenin molekülünden oluşur. ADP bütün canlılarda vardır. Yeni kimyasal bileşiklerin oluşması İçin gerekli enerji adenozin trifosfatın (ATP) ADP'ye indirgenmesinden elde edilir (bak, adenozin trifosfat). Kasların kasılması gibi ATP'nin indirgenme-siyle açığa çıkan enerjinin kullanıldığı başka tepkimeler sırasında da ADP oluşur. ADP'nin hücre solunumunun düzenlenmesinde ve çeşitli enzimlerin etkinliğinde Önemli işlevleri vardır.