Adenoviridae familyasından DNA içeren virüs, ilk kez insandaki adenoit dokusundan yalıtıldığı için bu adı almıştır. Ama daha sonra çeşitli hayvanların da solunum yollarında ve sindirim sisteminde adenovîrüsün bulunduğu belirlenmiştir. Adenovirüs insanlarda akciğer iltihabı, üst solunum yollan enfeksiyonları, keratokon-junktivit ve bazı ishal türlerine neden olabilir. Bununla birlikte bütün adenovirüsler hastalık etkeni değildir.