Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey eksenine doğru hareketi- Addüksiyon hareketinde temel alınan eksen el parmakları için ortapar-maktan, ayak parmakları için ikinci parmaktan geçer. Bu hareketler addüktör (yakınlaştırıcı) kas denen bir grup kasın çalışması sonucu gerçekleşir. Addüksiyöna karşıt hareket abdüksiyon(*) olarak adlandırılır. Özel bir addüksiyon hareketi de gözyuvannın orta düz kasının kasılması sonucu oluşur. Bu hareket gözün düşey ekseninden içe doğru yapılır.