Alternatif isimleri

SMA; Anti-Düz Kas Antikoru; ASMA; F-Aktin Antikoru; ACTA

Düz kas antikoru testini neden yaptıracaksınız?

Düz kas antikoru testini kronik aktif otoimnün hepatit tanısı koymak için ve bu hastalığı karaciğer hasarlarının diğer sebeplerinden ayırt etmesi için yapılır.

Düz kas antikoru testini ne zaman yaptırmalısınız?

Eğer doktorunuz sizde mevcut hepatitin bir otoimnün hepatit sürecine bağlı olduğunu düşünürse veya bundan kuşkulanırsa bu testin yapılmasını ister.

Düz kas antikoru için kullanılacak gerekli numune nedir?

Düz kas antikoru için tek yapılması gereken koldaki bir venden (damardan) kan alınmasıdır.

Düz kas antikoru testi için herhangi bir hazırlık yapılması gerekli midir?

Düz kas antikoru testi için herhangi bir hazırlık yapmanız gerekmemektedir.

Vücudumuzda düz kas antikorları yani SMA zamanla kaybolur mu?

Eğer sizde enfeksiyöz mononükleoz gibi geçici bir hastalığınıza bağlıysa, hastalığınız iyileşse bile sonra ölçülebilir düzeylerin altına düşebilir. Otoimnün hepatit nedeniyle düz kas antikorları oluşmuşsa seviyeleri zamanlar değişebilir. Ama buna rağmen hastanın yaşamı boyunca varlığını sürdürecektir. 

Hepatit hastalığının birden fazla nedeni olabilir mi?

Evet, hastalığın birden fazla nedeni olabilir. Örneğin otoimnün hepatit, hepatit C gibi bir viral hepatite eşlik edebilir. Ayrıca alkol kötüye kullanımının neden olduğu karaciğer hasarıyla da şiddetlenebilir. Hepatite sebep olan bağımlı olarak tedavi edildiğinden doktorunuzun hastalığınızın altında yatan nedenleri anlaması oldukça önemlidir.

Otoimnün hepatit hastalığı çok hızlı ilerler mi?

Otoimnün hepatitin şiddet derecesi, seyri vs tahmin etmek güçtür. Bu hastalık akut ya da kronik de olabilir. Birçok hastada yıllar boyu hiçbir (ya da çok az da denebilir) belirti olmayabilir, rutin karaciğer testi sonuçlarınız normal çıkmadığında tanı konulacaktır. Bu konuda daha çok bilgi almak için doktorunuza başvurabilirsiniz.