Alternatif isimleri

ACT; Etkinleştirilmiş Pıhtılaşma Zamanı; Activated Clotting Time; APZ

ACT testini neden yaptırmalısınız?

Eğer kalp-akciğer baypası, koroner anjiyoplasti ve diyaliz sırasında heparin ve diğer antikoagülanların izlenmesi için bu test uygulanır.

ACT testini ne zaman yaptırmalısınız?

Eğer kalp akciğer baypası gibi cerrahi işlemler yapılırken pıhtılaşmayı önlemek istenirse yüksek dozda heparin alırken heparin düzeyleri PTT testiyle takibe izin vermeyecek derecede yüksekse ya da tedaviyi takip için hızlı sonuç almak gerekirse bu ACT testi uygulanır.

ACT testi için kullanılacak gerekli numune nedir?

Testi yaptırabilmeniz için tek gereken numune kolunuzdaki venden alınacak kan örneğidir.

ACT testi için herhangi bir hazırlık gerekli midir?

Hayır, bu test için herhangi bir hazırlık yapmanız gerekli değildir.

ACT testi laboratuar ortamında mı yapılır?

Nadir bir şekilde test merkezi laboratuarda yapılır. Çünkü örnek stabil olmadığından test hemen, hastanın yakınlarında ya da başka bir bağlantılı laboratuarda yapılmalıdır.