Besin almayan organizmanın İçinde bulunduğu durum. Bu durumda enerji gereksinimi organizmanın dokularında depolanan yedek kaynaklarla sağlanır. Başka bir deyişle, organizma kendi kendini tüketir. Birikmiş yedekler (şeker, yağ ve proteinler) açhk sırasında son derece ekonomik olarak harcanır. Bir erişkin yalnız su içerek açlığa 60 gün dayanabilir. İlk 3-4 günlük süre içinde acıkma ve bulantı duygusu vardır. Daha sonra ise bunlar azalır ve kişi yalnız yoğun bir bitkinlik hisseder. İlk birkaç günün sonunda metabolizma yavaşlar ve çoğunluğu yağ dokusundan olmak üzere vücut ağırlığının yüzde 40'ı dolayında bir zayıflama görülür. Yağ dokusu ağırlığının yüzde 97'si tüketilebilir. Ardından gelen kas dokusu kaybı yüzde 31 'e ulaşabilir.