Uzun süre yetersiz ve kötü beslenme sonucu ortaya çıkan hastalık. İki evreye ayrılır. Birincisinde yağ, kas, bağ ve destek dokularının eksilmesi sonucu vücut kütlesinde azalma olur. Deri ince, kuru, esnekliğini yitirmiş ve sarımsı kahverengidir. İkinci evrede ise yaygın ya da yüz ve ayaklarda ödem görülür. Bu evreye giren hastalık, zamanında ve uygun önlemler alınarak iyileştirilebi-lir. Ama her zaman tam bir iyileşme sağlanamaz. Hastalar bu durumu atlatsalar bile verem, bakterilere bağlı kalp zan iltihabı gibi hastalıklara daha kolay yakalanırlar. Daha sonra karaciğer sirozu da ortaya çıkabilir.