Angioîensin Converting Enzytne (anjiyotensin dönüştürücü enzim) için kullanılan kısaltma. Bu enzim anjiyotensin l'in, damarlan büzücü bir madde olan anjiyolen-sin 2'ye dönüşmesini sağlar ve damar genişletici maddelerin etkinliklerini durdurur. Sarkoidozda, bazen şeker hastalığında ve yüksek tansiyon durumunda artar. Kandaki düzeyinin belirlenmesi özellikle sarkoidoz tanısı için önemlidir.