Petit-mal sarasının en tipik özelliği. Hasta hiçbir önbe-lirti vermeden birden yapmakta olduğu İşi bırakır, sol-gunlaşır, bulanık bakışlarla çevresinden kopar. Birkaç saniye bu durumda kaldıktan sonra yeniden bilincine kavuşur ve hiçbir şey olmamış gibi davranır. Absans durumu özellikle çocuklarda görülür. Absans geçiren hasta çoğu kez bu durumun farkına varmaz. Nöbet geçtikten sonra ya hiçbir şey hatırlamaz ya da anlayamadığı bir şeyler olduğunu söyler. Bütün bu süreç birkaç saniyede tamamlanır. Ne çırpınma, ne de başka bir hareket belirtisi vardır. Bazen gözkapaklann-da kısa seğirmeler olabilir. Absans elektroensefalografi-de (EEG) kendine özgü bir eğri çizer. Bu kayıt hastalığın kesin tanısının yapılabilmesini sağlar.