Cerrahi girişimle patolojik bir oluşumun alınmasını belirten terim. Cerrahi girişim hasta iç organların alınmasına ilişkinse bu terim kullanılmaz; alınan organ adının sonuna -ektomi eki getirilir. Örneğin adenoitlerin, yani geniz bademciklerinin çıkarılmasına adenoidektomi denir.