Alternatif isimleri

HİAA; Serotonin metabolit

Hidroksiindolasetik asit testini neden yaptırılır?

Vücudumuzda serotonin salgılayan bir tümör olarak işleyen karsinoid tümöründen şüphelenilen durumlarda hastalığın tanısında ve bu hastalığın tedavisi için izlenecek yöntemlerde kullanılır.

Hidroksiindolasetik asit testi ne zaman yaptırılır?

Eğer hastada karsinoid tümörü hastalığının olabileceğini düşündüren aralıklarla ateş basması, ishal ya da hışırtılı solunum gibi belirtiler başladığında bu test yaptırılır. Ayrıca hastalığın tedavisi başladığında da tedavi takibi için bu test yaptırılır.

Hidroksiindolasetik asit testi için kullanılacak gerekli numune örneği nedir?

Bu testin yapılabilmesi için bir 24 saatlik idrar örneği gerekir. Bazı durumlarda ise rastgele idrar örneği yeterli olabilir.

Hidroksiindolasetik asit testi için hazırlık yapılması gerekli midir?

Bu testin yapılmasından önceye hastaya doktoru tarafından sadece belli yiyeceklerin ve ilaçların kullanımı kısıtlanır.

1.  Niçin idrarımı 24 saat boyunca toplamalıyım?

İdrardaki 5-HİAA konsantrasyonu gün  boyunca değişiklik gösterir. 24 saat boyunca tüm idrarı toplayarak idrardaki 5-HİAA miktarı daha doğru olarak belirlenir ve 5-HİAA seviyelerinde artış meydana gelecek olursa bu daha kolaylıkla belirlenebilir.

2.  Serotoninin başka metabolitleri var mı?

Evet. Başka bir önemli metaboliti 5-hidroksitriptoldür (5-HTOL). Bu madde rutin olarak test edilmemekle birlikte bazen etil alkol alımını değerlendirmek için 5-HİAA ile birlikte bir oran şeklinde uygulanabilir. 5-HTOL/5-HİAA oranındaki artış hem yaşayan kişilerde hem de ölüm sonrasında alkol kullanımının bir belirteçi olabilir.

3.  İlacımı almaya devam edersem sonuçlarım doğru çıkar mı?

Serotonin ve 5-HİAA düzeylerini yükseltebilen veya düşürebilen bir ilaçsa sonuçlarınız etkilenebilir. Test için örnek almadan önce veya örnek toplanması sırasında ilacınıza devam edip etmeyeceğiniz ile ilgili kararı siz ve doktorunuz verecektir. İlaçlarınızı almanız gerekiyorsa, doktorunuz bu durumu göz önüne alarak test sonuçlarınızı yorumlayacaktır.

4.  Bazı kişiler karsinoid tümör gelişmesi açısından daha yüksek bir risk altında mıdır?

Her yaştaki kişide karsinoid tümör gelişebilmekle birlikte ortalama tanı yaşı genellikle yaklaşık 55-65 yaş arasıdır. Kişinin endokrin sistem bezlerinde tümör gelişme riskini artırabilen bir genetik hastalık olan ailevi multipl endokrin neoplazi (MEN1) aile öyküsü olan hastalar daha yüksek bir karsinoid tümör gelişme riski altında olabilirler.