Bir şekerin (genellikle sakkaroz ya da glikoz) yoğun sulu çözeltisi. Şurubun, az akışkanlıktan farklı olan ve şu-ruplu olarak tanımlanan Özel bir yapısı vardır. Tıpta şuruplar farmakolojik etkinliği olan maddelere (örneğin ekspekotranlar) eklenerek kullanılır.