Sıtma etkeni plazmodiyumun eşeysiz üreme sürecinin bir bölümünü tanımlayan terim. Şizont evresi, asalağın çekirdeğinin bölünmeye başladığı andan olgun merozo-itlerin(*) oluşumuna değin geçen süreyi kapsar.