Kişiyi şizofreniye yatkın kılan, ama akıl hastalığıyla sonuçlanması kaçınılmaz olmayan zihinsel yapı tipi, Şizo-timi (içe kapanıklık) ile şizofreni arasında kalan bir ruhsal bozukluğa denk düşer. Belirli bir duygusal soğukluk, asosyallik ve insanlarla ilişki kuramama gibi kişilik özellikleriyle şizoit yapı, sikloit yapının tersidir. Benzer biçimde (H. Kretschmerin sınıflandırmasına göre) zihinsel etkinliğe yönelme ve toplumdan uzaklaşmanın görüldüğü şizotimi de sık sık mizaç dalgalanmalarının ve yoğun bir duygusallığın görüldüğü siklotiminin karşıtıdır.