Alternatif isimleri

Nükleik asit amplifikasyon testi (NAAT); NAT; HIV PCR; Kantitatif plazma RNA testi; HIV Miktarlanması

HIV hastalığının seyrini diğer laboratuar testleriniz ve fiziksel hastalığının nasıl ilerlediği ile beraber izlemek ve tedaviye nasıl devam edileceğini kararlaştırmak için bu test yapılmalıdır.

HIV virüsünün ilk tanısı konulduğu zaman, tedaviye başlandıktan sonra ya da tedavi değişirse her 2-8 haftada bir, uzun süreli tedavi görecekseniz eğer her 3-4 ayda bir ya da doktorunuz ne zaman önerirse bu test yapılmalıdır.

Koldaki bir damardan (venden) alınan kan numunesi yeterli olacaktır.