Üremi(*) sırasında vücuttan çıkan ter. Üre türevlerini içerir. Sanmsı renktedir ve tipik bir kokusu vardır.