Yemek borusu duvanndaki halka biçimli kas liflerinin spazmı; yemek borusunda darlığa yol açar. Süresi birkaç saniyeden birkaç aya kadar değişebilir. Yutma hemen her zaman olanaksızdır. Tetanos, ülser ve yemek borusu darlığı gibi ağır hastahklann bir belirtisi olabilir.