Yemek borusu duvannın İltihabı. Bu terim daha geniş anlamda bakteri, virüs ya da alerji kökenli süreçlerin yanı sıra besinlerin geçişine karşı oluşan tepkileri ya da yabancı cisimlerin girişini ve mideden yemek borusuna geri akım nedeniyle midenin asit sıvısının sindirici etkisine bağlı olarak yemek borusunun alt bölümünde oluşan iltihabı belirtmek için de kullanılır. Bakteri kökenli özofajitler akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Kronik olanlar da Özgül olmayan ve özgül (verem ve frengiye bağh özofajit) olmak üzere ikiye ayrılır. Bol mukus(*) salgısının görüldüğü kataral özofajit ve genellikle yemek borusu mukozasının darbeler sonucu oluşan lezyonlannın komplîkasyonu olarak ortaya çıkan apseli Özofajit hastalığın akut biçimde görülen türleridir. Boyunda ya da göğüs kemiğinin arkasında ağrı, yutkunma sırasında ağn ve zorlanmayla ortaya çıkar. Kimi zaman besinlerin yutulması olanaksız hale gelir. Tanı özofagoskopi ile koyulur.