Sindirim sisteminin yutak ile mide arasında kalan bölümü. Orta çizgide aşağıya doğru hemen hemen düz inen bir boruya benzer; uzunluğu 25 cm, genişliği yaklaşık 3 cm'dir. Omurganın önünde 6. boyun omuru düzeyinde yutaktan sonra başlar, kann içinde mideyle birleştiği yerde sonlanır. Üç bölümü vardın Boyun, göğüs ve kann. Krikoit kıkırdak, aort yayı, solunum yollan ve diyaframın baskısına bağlı bir dizi darlığı vardır. Çok katlı epi-telle örtülüdür; epitelin çevresinde üstte çizgili kas lifleri, altta düz kas lifleri bulunur. En dışta bir bağ dokusu vardır. Başlıca İşlevi sıvılann ve öğütülmüş besinlerin yutaktan mideye geçmesini sağlamaktır. Sıvılann ilerlemesi yerçekiminin etkisiyle ve duvardaki kas liflerinin ritmik kasılmalanyla gerçekleşir. Lokmalar İse peristaltik dalgalarla itilerek Özofagusu yaklaşık 10 saniyede geçer. Lokmaların geçişinde yerçekiminin hiçbir etkisi yoktur.