Yemek borusunun tümünün görülmesini sağlayan en-doskopik inceleme yöntemi. Özofagoskop adı verilen boru biçimindeki özel aygıtlarla uygulanır. Özofagoskop yemek borusunun içine genel ya da yerel anestezi uygulandıktan sonra sokulur. Yemek borusundaki çeşitli patolojik süreçlerin (örneğin divertikül [cepleşme], varis, nedbeye bağlı darlık, tümör) saptanmasını sağlar. Aynca yabancı cisimlerin çıkarılmasına ve histolojik inceleme için yemek borusu duvanndan doku parçalan-nın alınmasına olanak verir.