Radyoopak bir madde (suda erimiş saf haldeki baryum sülfat) verilmesinden sonra yemek borusunun radyo-grafik olarak incelenmesi. Yemek borusu mukozasında- ki iltihap ve ödemi, organın nedbeye bağlı daralmalarını, anormal genişlemelerini (megaözofagus), kısalığını ya da aşın uzunluğunu (brakiözofagus), iyi ya da kötü huylu tümörlerini, hareket bozukluklarını ve varislerini ortaya koyar. Ayrıca yemek borusunda yer değiştirme, sıkışma ya da darlık gibi komşu organlara bağh hastalıklar (örneğin kalbin büyümesi) sonucunda ortaya çıkan dolaylı belirtiler de ortaya koyulabilir.