Ortopedide kemik kırıklarının redüksiyonunda (kırık uçlarının bir araya getirilmesinde) ya da kiriş başlarının kemiğe tespit edilmesinde kullanılan alet. Günümüzde ortopedik çiviler vitalyum gibi özel maddelerden üretilirler. Çok sağlam olan bu çiviler vücut tarafından rahatça kabul edilebilme üstünlüğünü de taşırlar.