Karşılıklı genlerin yalnızca homozigot(*) biçimde dizilmesiyle İfade edilebilen kalıtsal özelliğe verilen ad. Örneğin kırmızı çiçekli aslanağzı çiçeğiyle beyaz çiçekli as-lanağzının çarprazlanmasıyla oluşan birinci kuşak melez aslanağızlannın tümü kırmızı çiçek verir. Bu nedenle "kırmızı" başat özellik, "beyaz" ise çekinik özellik olarak adlandırılır. Başatlık ya da çekiniktik her zaman kalıtsal bir özelliğin ifade edilmesinde kesin rol oyna-mayabilir. Bazı durumlarda beyaz ve kırmızı renkte çiçek veren akşamsefası bitkilerinin çarprazlanmasıyla pembe çiçekli melezler elde edilir. İnsanlarda kalıtım yoluyla geçen bazı hastalık özellikleri çekiniktir. Yani çocukta belirli bir hastalığın ortaya çıkabilmesi için o hastalığın belirleyici genlerinin hem anadan, hem de babadan geçmesi gereklidir. Tam albinizm, tip l şeker hastalığı, doğumsal sağırlık-dilsizlik bu biçimde kalıtsal geçiş gösterir.