Sağlık Eğitim Kongresi Pendik Green Park Otel’de Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Milli Eğitim Bakanı katılımıyla başladı. 4 gün süren kongreye sağlık ve eğitim alanında hizmet veren firmalardan yoğun katılım gerçekleşti.

Kongrede meslek liselerinden uzmanlık eğitimine kadar, sağlık çalışanlarının eğitimine dair bütün süreç konuşuldu ve şu konular gündeme getirildi:

•Sağlık eğitiminde insan gücü planlaması
•Diş hekimliği ve Tıpta uzmanlık eğitimi
•Yabancı ülkelerde sağlık eğitimi
•Yabancıların Türkiye’de eğitimi
•Yüksek öğretimde sağlık eğitimi
•Sağlık meslek liselerinin durumu ve geleceği
•Sağlık eğitiminde yeni araçlar ve yaklaşımlar
•Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ve Tam Gün Yasası'nın sağlık eğitimine yansımaları.