Mide ülseri, genel olarak mide zarında meydana gelen enfeksiyonlar sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Bir bakteri türünün oluşturduğu durum olan mide ülseri, oldukça rahatsızlık veren bir hastalıktır. 

Sağlıklı olan bir mide zarı, sindirim kolaylığı için üretilen mide asidine dayanıklıdır. Fakat mide ülseri olan kişinin mide zarının aside karşı koruması ortadan kalktığı için bu durum şiddetli ağrıya neden olmaktadır. Mide ülseri erken teşhis edilirse, ilaçlar yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışılır. Ciddiye alınmayan mide ülserleri zamanla hayati tehlikeye yol açabilecek kanamalara neden olabilir. 

Mide ülserinde belirti, ülserin hangi aşamada olduğuna göre farklılık göstermektedir. Ülserin sebep olduğu, mide zarında bulunan açık yaralar başlangıç aşamasında ise belirtiler çok hafiftir ve ayırt edilmesi güçtür. Fakat midede bulunan yaralar büyüdükçe belirtiler de artar, karın ağrısı daha da şiddetlenir. 

Mide ülserinde görülen ağrılar karnın üst kısmında kendini hissettirir. Ağrılar birkaç dakika sürebileceği gibi birkaç saat de sürebilir ve mide asidini azaltmaya yardımcı ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Ülserden kaynaklı ağrılar özellikle yemeklerden sonra artar ve gece uykudan uyandıracak boyuta kadar gelebilir. 

Mide ülserinde ağrı dışında mide bulantısı, kusma, yaşanan iştah kayıpları, şişkinlik hissi, sık sık geğirme ve ani yaşanan kilo kayıpları da oldukça önemli belirtilerdir. 

Kanamalı mide ülseri belirtileri ise daha farklı seyreder. Mide zarında bulunan ülser kanamaya başladığı zaman koyu renkli, kanlı ya da katrana benzeyen dışkı, kan kusma, kilo kaybı, karnın orta ve üst bölgesinde şiddetli ağrılar görülür.

Mide ülserleri muhakkak uzman bir hekime gösterilmeli ve ciddiye alınmalıdır.