Bipolar bozukluk veya iki uçlu duygu durum bozukluğu ve en eski ismiyle manik depresif bozukluk, duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlar. Kişinin, depresif eğilimlerinin yoğun olduğu dönemlerle, coşkunluk, taşkınlık olarak tanımlanabilecek mani dönemlerinin yaşandığı Bipolar bozukluk veya Manik atak olarak tanımlanan rahatsızlıktır. 

Yorgunluk, bitkinlik, çaresizlik, artan alkol tüketimi, gerginlik, kesintisiz uyuyamam bozukluğu, kendinden şüphe duyma, ilgisizlik, cinsel isteksizlik, bezgin ruh hali ve azalan kendine güven duygusu bipolar bozukluğun semptomları arasındadır. 

Bu hastalığın erken uyarı semptomları ise aşırı sevinç, paranoya, ani saldırganlık, artan yaratıcılık, azalan uyku ihtiyacı, aşırı para harcama, huzursuzluk, artan ilişki isteği, hızlı düşünme, bütün ilgilerin merkezinde olma durumudur. Bipolar bozukluğun nedeni tam olaral bilinmemekle birlikte kalıtım yoluyla geçtiği belirlenmiştir.

Bipolar bozukluk, bazı kişilerde mevsimsel dalgalanma ile seyreder. Sonbahar ve kış depresif durumun, ilkbahar dönemi ise manik atakların gözlemlendiği aylardır. Nadir de olsa bu durumun tersi görülebilir. Duygudurumların yoğunluğu ve süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Bipolar bozukluğu olan kişiler genelde ne kadar hasta olduğunun farkında değildir ve yaşadığı sorunların nedeninin bir ruh hastalığı olmadığına inanır. Hastanın bu süreçte hekim-aile ve yakın çevresinden destek alması son derece önemlidir çünkü bipolar bozukluk tedavi edilmediği durumlarda ağır sonuçlar doğurur. Tedavi sonrasında da hastanın desteğe ihtiyacı vardır. Hastalığın kontrol altına alınması için ilaç tedavisi uygulanır. Kişi, bir psikiyatrist ve psikolog yardımıyla depresyon eğilimlerine karşı savunma geliştirmelidir.