Dışkılama, beslenme yolu ile vücuda alınan gıdaların tüm sindirim kanalı boyunca öğütülerek yapıtaşlarına ayrılması ile oluşur. 

Vücuda alınan gıdalar arasından, vücudun gereksinim duyduğu maddeler kana geçer ve lif adı verilen daha fazla parçalanamayacak maddeler, sindirim kanalında olan kalın bağırsak kısmına aktarılır.

 Dışkı, kalın bağırsak organının en son bölümünde depolanır ve belirli bir süre sonunda meydana gelen "dışkılama refleksi" ile birlikte vücuttan atılır.

Dışkılama problemleri oluşumunda, dışkının yapısal özellikleri büyük rol oynar. Lif ve sıvı içeriği bakımından uygun olmayan bir beslenme şekli ya da kalın bağırsak hareketlerinin bozulmasına yol açabilecek herhangi bir etken, dışkılama işlevlerini olumsuz yönde etkiler.

Dışkılama problemlerinde en sık karşılaşılan sorun kabızlıktır. Özellikle kadınlarda kabızlık şikâyeti daha sık meydana gelmektedir.

Genel olarak tanımlanacak olursa kabızlık, dışkılama esnasında zorlanmadır. Bağırsakların normal şartlarda haftada en az üç kez boşaltım yapmaları gerekmektedir. Üç defadan az yapılan boşaltım, kalın bağırsağın son bölümünde atılamayan ve bekleyen dışkının bir süre sonra sıvı içeriğinin giderek daha da azalmasıyla sertleşmesine neden olur. Sertleşen bu kitle de daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Lif yönünden fakir gıdalar ile beslenmek, bazı ilaçların kullanımı, hareketsiz bir yaşam ve kadınların kullanmış oldukları doğum kontrol hapları kabızlığa neden olmaktadır. Bazı kabızlık türleri yaşam tarzının değiştirilmesi ile önlenebiliyorken bazıları çok daha ciddi sorunların habercisi olabilmektedir. Dışkıda kan görülmesi, kabızlık ve ishal şikâyetlerinin birbirini takip etmesi, kabızlıkla birlikte vücutta bir problem olabileceğini düşündüren farklı belirti ve bulguların olması durumunda muhakkak bir uzmana başvurulmalıdır. 

Kabızlık yaşandığı takdirde bilinçsizce ilaçlar ve bitkisel tedavilerin kullanılmaması, bağırsak sağlığı yönünden oldukça önemlidir.