Mesane, böbreklerden gönderilen idrarın birikimini sağlayan torbadır. Mesane, her iki böbrekten üreter kanalı vasıtasıyla gelen idrarın biriktirildiği organdır. Yapısı itibarıyla mesanenin duvarlarındaki kaslar belirli bir noktaya kadar esner ve idrar bu torbanın içerisine birikir. Birikimin sağlandığı belli bir noktadan sonra ise beyne sinyal gider ve beyin artık idrar ihtiyacının giderilmesi adına mesane kasının kasılması için emir verir. 

Mesanede bulunan idrar, erkeklerde uzun, kadınlarda ise kısa bir boru olan üretra aracılığı ile dışarı atılır. İdrar torbası, yani mesane normal bir yetişkinde 350 ile 500 ml arası kadar idrar tutabilir. Vücut için oldukça önemi olan bu torba, tümör oluşumu durumunda ciddi problemlere yol açabilir. 

Mesane tümörlerinde ilk belirti, idrar yapım esnasında ağrı olmadığı halde yaşanan kanamadır. Mesane tümörü bulunan bireylerin yaklaşık olarak %85’inde kanama görülür. Meydana gelen kanamalar, aralıklı olarak gerçekleşir ve hiçbir ağrı belirtisi vermez. Bunlar dışında sık sık idrara çıkma ihtiyacı duymakta mesane tümörü belirtileri arasındadır. Özellikle gün içerisinde çok fazla idrar ihtiyacı olmayan bireyler, daha sık idrara gider ve bu olumsuz durum gece saatlerinde de tekrar eder. İdrar yapılması esnasında zorlanma ve yakınma da mesanede oluşmuş bir tümörün habercisi olabilir. İdrarda rastlanılan kanamada, pıhtılar da eşlik eder. Tümöre bağlı olarak karnın alt bölgesinde ya da bel bölgesinde ağrılar da görülebilir. 

Mesane tümörlerinde tanı koyma süreci oldukça önemlidir. Tam idrar tahlilinde idrarda kan hücrelerine rastlanılması mesane tümörü şüphesini artıran ilk bulgudur. İdrar sitolojisi de, idrarın bir patolog yardımı ile incelenmesi yöntemidir. Bu yöntem ile var olabilecek kanser hücrelerinin tespiti kolaylıkla yapılabilir. En sık kullanılan bu yöntemler dışında, sistoskopi de uygulanılmaktadır. Mesane tümörü şüphesi varsa sistoskopi yöntemi uygulanılarak kesin bir sonuca varılmaktadır. Sistoskopi ile idrar yolundan girilen bir optik alet, idrar torbasının içini gözlemler ve tümör oluşumu mevcutsa kesin sonuca varılmasına yardımcı olur. 

Diğer bir yöntem olan karından yapılan ultrasonografi, mesane tümöründe en kolay tanı koyma aracıdır.