Yumurta hücresi ve sperm hücrelerinin dondurularak saklanması olası mıdır?

Teknik olarak mümkündür ancak ülkemizde sosyal amaçlı yumurta ya da sperm hücresini dondurması halen yasal değildir. Yani bir insan ben yumurtamı dondurmak istiyorum ya da spermlerimi dondurmak istiyorum diye geldiğinde bunun yasal zemini yoktur. Ancak eğer bir kanser tedavisi görecekse radyoterapi, kemoterapi görecekse erkek ya da kadı eşey hücrelerini dondurma hakkı mümkündür ya da geçireceği ameliyatla yumurtalık dokusunu veya testis dokusunu kaybedecekse yine gerek yumurta gerekse sperm veyahutta yumurtalık dokusu ve testis dokusunu dondurarak saklamak kanunen mümkündür. Bunun yanı sıra yeni çıkan bir yönetmelik maddesine göre hanımlar eğer erken menepoza giriyorsa veya ailesinde erken menopoz hikayesi varsa yine bekar dahi olsalar yumurtalarını dondurabilirler.