Polikistik over sendromu nedir?

Polikistik over sendromu genellikle genç kızlıktan itibaren başlayan bütün yaşam boyu kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Gençlikte başlayıp üreme çağında devam eden daha sonra yaşlılıkta da devam eden metabolik sendrom denilen bir sorunla karşımıza çıkan bir süreçtir. Gençlikte düzensiz adetlere veyahutta kozmetik sorunlara neden olurken daha ileriki günlerde çocuk sahibi olmakta sıkıntılar yaratmaktadır yumurtlama fonksiyonlarının bozuk olması sebebiyle veyahutta elde edilen yumurtaların kalitesiyle ilgili sorunlar olduğu için ileriki yıllarda da insilün direnci, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi ve daha sonrasında da bazen kanserle ilgili sorunlar yaratabilen bir grup problemdir.