Myom daha çok kimlerde görülür?

Myom ailesel yakınlığı olanlarda daha sık görülür. Örnek olarak annesinde, halasında, kardeşlerinde myomları olanlar daha çok myom ile karşımıza çıkarlar. Bunun dışında yaş ilerledikçe myomla karşılaşma riski artmaktadır. Östrojenik ortama maruziyetin arttığı durumlarda da yine myomla karşılaşma riski giderek artmaktadır.