Gebelik başarısını arttıran yöntemlerde gelişmeler nelerdir?

Tüp bebek yöntemleri gerek kullandığımız ilaçlar bazında, gerekse bizim yaklaşımımız veya laboratuvar ortamında imbroloji laboratuvar ortamındaki gelişmelerle her geçen zaman içerisinde başarısını bir miktar arttırmaktadır. Tabiki kullanılan ilaçlar, bunların kombinasyonu önemlidir. Bunun yanı sıra laboratuvarda yaptığımız uygulamalar kullanılan besi yerleri, besi vasatlarının iç içerikleri veya laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi, havalandırılması veya impiratör adının verdiğimiz bir tür kuluçka makinası sistemlerindeki gelişmeler veya bir hassa sperm ayıklama yöntemlerinde meydana gelen yenilikler ki bunlar arasında mikroçip yönteminden kısaca bahsedilinebilinir. Veya embryoların yirmi dört saat takip altında tutulması ile ilgili embryoskop yöntemlerin gelişmesi gebelik başarılarını daha kaliteli embryolar elde etmek anlamında olumlu yönde arttırmaktadır.