Embryo dondurmak mümkün müdür?

Embryo dondurmak bugünkü teknik imkanlarla mümkündür ve hatta son zamanlarda gelişmiş olan vitrifikasyon denilen yöntemle dondurulan embriyoların yaklaşık % 95’i çözüldüklerinde gayet sağlıklı bir şekilde geri dönerler. Dolayısıyla efektif bir yöntemdir.