Beyin zarlarının altında (subaraknoid) meydana gelen kanama araknoid zar ile beyin arasında oluşmaktadır. Beyin kanamalarının nedenleri arasında ise, travmalar, anevrizma, hipertansiyon, kan pıhtılaşma bozuklukları ve tümörler yer almaktadır. Genellikle bu tip kanamalara beyni besleyen damarlardaki yırtıklar sebep olmaktadır. Bu yırtıklar çoğu zaman anevrizma adı verilen beyin damalarındaki yapısal genişlemelerde meydana gelmektedir. Anevrizmaların yapısı ince olduğu için yırtılmaya meyillilerdir. Subaraknoid kanamalar (SAK) bir anda gelen baş ağrısı ile başlar. Kanamanın miktarı az ise baş ağrısı ve ensede oluşan sertlik haricinde başka bir belirti olmayabilir. Eğer kanama miktarı fazla ise felç, bilinç kaybı, yürüme ve duruş bozuklukları gözlemlenebilir. Baş ağrısı öncesinde kişide sanki beynin içinde ani bir patlama olmuş hissi oluşabilir. Bulantı ve kusma da baş ağrısı ile birlikte gelebilen belirtiler arasındadır. Bunun dışında görme bozuklukları, çift görme, görmede kör noktaların meydana gelmesi ve tek gözde bir anda oluşan görme kaybı olabilir. Subaraknoid kanamalarla çoğunlukla binde bir karşılaşılır. Genellikle 20-60 yaş arasındaki kişilerde görülmektedir. 

Kadınlarda ise erkeklere oranla daha çok rastlanmaktadır. Beyin kanamasının tanısı için belirtilerle karşılaşıldığı an doktora gidilmesi ve bilgisayarlı tomografi, MR, beyin anjiyosu yaptırılması gerekmektedir. Subaraknoid kanama şüphesi olan bir hastaya ilk olarak bilgisayarlı tomografi yapılmaktadır. Tedavi şekli kanamanın büyüklüğüne, hastanın yaşına ve durumuna göre değişmektedir. Konservatif ya da cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Hastanın ilk müdahalesinde uygun havayolu ve yeterli solunum ve dolaşım desteğinin sağlanmasına yönelik temel ilk yardım koşulları geçerlidir. Konservatif tedavi yönteminde hastanın tansiyonu normal seyrine düşürülmeye çalışılır,  kanda koagülasyon bozuklukları söz konusu ise tedavisi, beyin ödemi gelişmiş ise beyin ödemi ile mücadele, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesi gibi genel önlemlerin alınmasını kapsar. Anevrizmanın tespit edilmesi durumunda ise anevrizmanın beyindeki yerine göre anjiografik ya da cerrahi tekniklerle tedavi yapılması gerekir. Subaraknoid kanamalardan sonra tekrardan kanama meydana gelme ihtimaline karşı hasta 24 saat hastanede müşahede altında tutulmalıdır. Çünkü ilk 24 saat tekrardan kanama olma ihtimali % 4’tür. Daha sonraki saatlerde bu oran düşer.