Cilt ve bağırsak arasında normalde olması gerekmeyen bir bağlantının (kanalın) oluşmasına fistül denir. Makattaki bağırsak kısmı ile deri arasında normal olmayan bir bağın olmasına ise perianal fistül denilmektedir. Genellikle fistül geçmişte yaşanılan bir apse sonucunda oluşmaktadır. Fistül hastalarının en çok şikâyet ettiği durum irinli akıntıdır. Bu akıntı bazen çok az, bazen ise çok fazla gelmektedir. İrinli akıntı cildi tahriş ettiğinden dolayı kaşıntıya sebep olabilmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla 2 ile 7 kat daha fazla görülen fistül 40’lı yaşlardaki insanlarda daha sık görülür. 

Perianal fistülün belirtileri; tekrarlayan makat apseleri, makatta şişlik, gaz çıkarmanın veya tuvalete çıkmanın ağrılı olması, makattan kan ve akıntı gelmesi, ateş, titreme ve halsizlik gibi enfeksiyonların olmasıdır. Prianal fistüllein ekstra-sfinkterik, inter-sfinkterik, trans-sfinkterik ve supre-sfinkterik fistül isminde 3 farklı türü mevcuttur. Ekstra-sfinkterik fistül, makat fistüllerinin yüzde 5’lik kısmını oluşturmaktadır. Makat derisinden levetor ani kasına, o bölgeden de rektum denilen bağırsağa kadar uzanır. Inter-sfinkerik fistül, makat fistüllerinin yüzde 45’ini kapsamaktadır. İç makat kası ve dış makat kası arasında bulunur. Trans-sfinkterik, makat fistüllerinin yüzde 30’unu oluşturur. İç makat kası ile dış makat kası arasında alçakta yer alıp iskio-rektal çukuruna açılır ve oradan da perine denilen makat derisine uzanır. Supra-sfinkterik, perianal fistüllerin yüzde 20’sini oluşturur. Anal kıl ve ter bezlerinden çıkarak, makat kaslarının tamamını kapsadıktan sonra iskio-rektal çukura açılır. 

Fistül tanısı genel cerrahi muayenesi ile konulmaktadır. Bunun dışında MR görüntüleme, us, fistülografi ve endoskopi diğer tanı koyma yöntemleridir. Tedavideki temel amaç bağırsak ve deri arasındaki gelişmiş olan tüneli yok etmektir. Çoğunlukla fistülün iç ve dış ağızlarını birleştiren bir kesi açılması tercih edilir. Makat fistülü tedavisinde ameliyatsız teknikler fibrin yapıştırıcı tekniği ve tıkaç tekniğidir. Bu tekniklerin işe yaramaması durumunda ameliyatlı teknikler uygulanmaktadır. Makat fistülü olgularında yüzde 6-13 oranında kendiliğinden kapanma gerçekleşir.